Przejdź do treści

Integracja Opcenter APS z ERP/MES/inne

Otwartość systemu na dane z zewnątrz

Jako integrator systemów informatycznych, który łączy strefę OT/IT poruszamy się płynnie w świecie automatyki i informatyki. Wybieramy systemy (między innymi Siemens Opcenter APS), które umożliwiają integracje z innymi źródłami danych zarówno informatycznymi (systemy, programy, bazy danych, arkusze XLS) jak i sprzętowymi (sterowniki, czujniki, maszyny i urządzenia). Opcenter APS umożliwia import danych z innych systemów cyfrowych. Nic nie stoi na przeszkodzie aby uzależnić planowanie i harmonogramowanie w oparciu o dane wyjściowe z systemów miedzy innymi takich jak SCADA, ERP, MES, CMMS, RCP i inne dane IoT, które są zbierane w Twoim cyfrowym przedsiębiorstwie.

REDNT S.A. w swoich szeregach posiada specjalistów z obszarów informatyki, administracji siecią, automatyki i elektroniki. Różnorodny zespół pozwala holistycznie podejść do wdrożeń w takich ekstremalnych warunkach jak przemysł. Od lat wdrażamy systemy informatyczne, dla różnych gałęzi przemysłu, które zbierają i przetwarzają miliony danych procesowych z produkcji. Zebrane dane integrujemy w jednolitu magazyn i budujemy tzw. cyfrowego bliźniaka u naszych Klientów.

Aktualizacja planu o wykonanie produkcji

Uzyskanie danych z realizacji produkcji dotyczących rzeczywistego stopnia zaawansowania zleceń jest koniecznością, aby zapewnić aktualność harmonogramu. Odchylenia między harmonogramem a rzeczywistym wykonaniem mogą wystąpić z różnych powodów (awarie maszyn, spóźnione zamówienie zakupu, dostępność personelu,…), a następnie należy je uwzględnić przed ponownym obliczeniem i udostępnieniem nowego harmonogramu na hali produkcyjnej.

W Opcenter AS można wprowadzić informacje o realizacji operacji w trakcie, może to być wprowadzenie ręczne lub poprzez pobranie danych z systemu zewnętrznego. System przeliczy nowy czas zakończenia operacji na podstawie tempa realizacji i zapewni graficzne przedstawienie stanu zaawansowania.

Funkcjonalności integracji

  • Automatyczne uwzględnienie w imporcie danych zaawansowania produkcji bazując na danych z systemu zewnętrznego
  • Możliwość integracji z systemami klasy MES w celu otrzymania informacji o zaawansowania produkcji
  • Możliwość wyświetlenia zaawansowania na pasku operacji na wykresie Gantta
  • Możliwość podświetlenia operacji w trakcie lub tych zrealizowanych
  • Możliwość porównania planu vs. wykonania