Przejdź do treści

Opcenter AS – Zaawansowane Harmonogramowanie

Film prezentujący funkcje Opcenter AS – Harmonogramowanie

Wykres Gantta i interaktywna tablica planistyczna

Generator harmonogramu jest podstawowym narzędziem Planisty w którym wyświetlamy plan w formie wykresu Gantta, edytujemy kalendarze dostępności zasobów, wyświetlamy wykresy wykorzystania zasobów, oraz analizujemy plan za pomocą wykresu śledzenia zleceń.

W generatorze harmonogramu definiujemy kalendarze dla zasobów pierwszorzędowych i drugorzędowych, system umożliwia automatyczne zaplanowanie zleceń i ręczną korektę planów oraz wykonuje obliczenia biorąc pod uwagę ograniczone zdolności produkcyjne.

Funkcje tablicy wizualnej

 • Wykres Gantta i interaktywna tablica planistyczna
 • Wyświetlanie zależności pomiędzy operacjami
 • Wyświetlenie kolejności zleceń dla zasobu i grupy zasobów
 • Automatyczny wybór zasobu dla operacji z grupy zasobów
 • Możliwość zablokowania operacji na planie
 • Podświetlenie operacji potencjalnie opóźnionych i krytycznych
 • Automatyczne zaplanowanie z możliwością korekcji planu za pomocą funkcji drag and drop

Zarządzanie ograniczeniami (operatorzy / narzędzia)

Oprócz zasobów pierwszorzędowych (maszyny) system Opcenter AS umożliwia zdefiniowanie zasobów drugorzędowych (operatorzy, narzędzia) które będą ograniczały możliwość wykonania zleceń produkcyjnych.

 • Opcenter AS umożliwia przypisanie wielu ograniczeń do zasobów i do operacji produkcyjnej.
 • Każde ograniczenie można włączyć lub wyłączyć w celu przeprowadzenia symulacji What-if

Funkcje ograniczeń

 • Zarządzanie ograniczeniami typu operatorzy i narzędzia
 • Możliwość wyłączenia ograniczeń w celu symulacji „what if”
 • Możliwość zdefiniowania dostępności operatorów przez kalendarz uwzględniając zmianowość
 • Możliwość przypisania operatorów do zasobów i do operacji
 • Możliwość uzależnienia ograniczeń od czasów przezbrojeń np. w celu modelowania operatorów ustawiania maszyn
 • Użycie ograniczeń w trakcie generowania planu

Dostępność materiałów

Gdy półwyroby z jednego zlecenia są używane przez inne, określa się je jako zależne. Systemy ERP często generują zlecenia dla każdego poziomu w strukturze BoM produktu. Aby mieć pewność, że ta zależność zostanie wykorzystana podczas generowania harmonogramu, należy je połączyć. Najprostszym sposobem na to jest ustawienie daty rozpoczęcia zlecenia zależnego na taką samą, jak data realizacji zlecenia produkcyjnego. Jednak nie działa to zbyt dobrze, gdy trzeba wziąć pod uwagę rzeczywiste ograniczenia dostępności zasobów lub występują opóźnienia w realizacji.

Opcenter AS ma wbudowane funkcje umożliwiające wykonanie powiazań pomiędzy zleceniami, tak aby przesunięcie zlecenia podrzędnego miało wpływ na zaplanowanie zlecenia nadrzędnego. Poprzez funkcję kontroli materiałowej system wykonuje powiązania pomiędzy: zleceniami, stanem magazynowym, zamówieniami zakupu oraz zamówieniami sprzedaży.

Funkcje dostępności materiałowej

 • Automatyczne nawiązywanie powiązań pomiędzy: zleceniami, stanem magazynowym, zamówieniami zakupu oraz zamówieniami sprzedaży.
 • Graficzna analiza powiązań
 • Wyświetlenie braków materiałowych i nieużywanych materiałów
 • Wyświetlenie powiązań pomiędzy zleceniami a zamówieniami sprzedaży
 • Prognozowane stany magazynowe

Optymalizacja sekwencji

Standardowa funkcjonalność Opcenter AS umożliwia harmonogramowanie do przodu, wstecz, w zależności od priorytetów, terminów realizacji lub wyboru grupy zleceń przez użytkownika. Dodatkowo system umożliwia tworzenie własnych reguły harmonogramowania.

Wbudowane reguły harmonogramowania umożliwiają wybór pomiędzy minimalizacją przezbrojeń, kampania, minimalizacje opóźnień, preferowana kolejność dla zasobów uwzględniając atrybuty produktów, reguły wąskich gardeł odpowiadające teorii ograniczeń.

Reguły mogą być zależne od priorytetów przypisanych do Klientów, produktów lub specyficzne dla zasobów

Funkcje sekwencji

 • Zestaw predefiniowanych reguł APS (kampanie, minimalizacja przezbrojeń)
 • Możliwość zdefiniowania własnej logiki układania sekwencji na podstawie preferowanych kolejności
 • Możliwość ustawienia kroków uruchamiania reguł ze względu na różne priorytety np. zlecenia klientów z grupy A jako priorytetowe, pozostałe według wybranej optymalizacji.

Scenariusze „what if”

W Opcenter AS użytkownik ma dostęp do szeregu raportów, które pomagają mu analizować harmonogram lub porównywać jeden zapisany harmonogram z innym. Obejmują one: dane analizy zamówień, dane porównania zamówień, wykres słupkowy rozpiętości zamówienia i podsumowanie zmian w zleceniach.

W systemie jest dostępne porównanie graficzne scenariuszy na wykresie Gantta lub wykorzystanie raportów porównawczych.

Funkcje symulacji „what if”

 • Możliwość wyświetlenia dwóch scenariuszy na jednym wykresie Gantta
 • Raporty porównawcze dla zleceń i raporty porównawcze dla wykorzystania zasobów
 • Nieograniczona liczba scenariuszy które można wygenerować i zapisać
 • Możliwość w każdym momencie zapisania scenariusza jako obowiązującego planu

Analiza wpływu zmian i naprawa planu

Gdy sytuacja się zmienia, Opcenter AS udostępnia narzędzia, które jasno pokazują wpływ zmiany (awaria, niedobór materiałów, zmiana dostępności operatorów, planowane konserwacje maszyn) na bieżący plan produkcji i umożliwiają naprawę harmonogramu.

Funkcje dynamicznych zmian harmonogramu

 • Narzędzie do walidacji harmonogramu w przypadku ręcznych zmian (ograniczenia i kontrola sekwencji)
 • Automatyczne narzędzie do naprawy harmonogramu
 • Raporty porównawcze w celu wizualizacji wpływu zmian
 • Symulacja poziomu personelu z użyciem wykresów wykorzystania

Mierzenie efektywności planowania

Opcenter oferuje zestaw standardowych raportów i wskaźników KPI. Opcenter korzysta ze standardowej technologii raportowania MS SQL. Raporty można zmieniać lub dodawać nowe.

Opcenter dostarcza również graficzne wskaźniki KPI oparte na analizie potencjalnych opóźnień, wykorzystaniu zasobów, czasach przezbrojeń, WIP, poziomach zapasów, czasach realizacji zamówień…

Mogą być dostępne różne poziomy agregacji, takie jak zasoby, czy grupy zasobów.

Funkcje raportowania efektywności planowania

 • Graficzne wskaźniki i raporty dotyczące przestrzegania terminów
 • Planowane wykorzystanie zasobów
 • Raport listy zadań do wykonania jako plan produkcyjny
 • Lista braków materiałowych
 • Statystyka dotycząca zleceń produkcyjnych
 • Analiza materiałowa z prognozowanymi stanami magazynowymi
 • Raporty porównawcze w celu wizualizacji wpływu zmian w planie
 • Symulacja zapotrzebowania na operatorów za pomocą wykresów

Zapytania ofertowe (Capable to Promise – CTP)

W przypadku gdy w systemie jest zapisana informacja dotycząca marszrut oraz struktury BoM dla każdego poziomu, wtedy użytkownik może skorzystać z funkcji zapytania ofertowego aby znaleźć najwcześniejszą możliwą datę realizacji dla zamówienia.

W przypadku produktów z wielopoziomową strukturą BoM system wykona kontrolę materiałową i utworzy zlecenia na każdy poziom w strukturze analizując potencjalne braki materiałowe.

Funkcje zapytań ofertowych

 • Dowolna liczba zapytań ofertowych dodawanych do bieżącego planu
 • Zapytania ofertowe (Capable to Promise – CTP) na materiały / półwyroby / wyroby gotowe

Odwiedź stronę producenta oprogramowania Siemens Opcenter APS