Przejdź do treści

Opcenter AP – Planowanie produkcji

Moduł planowania służy do budowania Głównego Harmonogramu Produkcji (MPS – ang. Master Production Schedule) w rozbiciu na określone interwały czasowe (miesięczne, tygodniowe, dzienne). Główny harmonogram produkcji powstaje na podstawie prognoz popytu na dany asortyment, stany magazynowy oraz wpływające do systemu zamówienia dzięki integracji z systemami ERP. Moduł nie umożliwia szczegółowego sekwencjonowania wykonywanych operacji w przedziale czasu. Do tego celu służy moduł harmonogramowania.

Tryb planowania

Użytkownik systemu ma możliwość wybrania planowania w trybie ograniczonej lub nieskończonej zdolności, a okresy planowania mogą obejmować dni, tygodnie, miesiące lub kombinację wszystkich trzech. Parametry można ustawić dla każdego z indeksów, co umożliwia wykonanie różnych obliczeń dla każdego produktu. Na przykład niektóre z produktów można planować w trybie produkcji na magazyn, a inne w trybie produkcji na zamówienie.

Analiza planu

Gdy nastąpi zmiana popytu, czy to pod względem ilości, czy terminów dostaw, musisz być w stanie szybko ocenić, czy jesteś w stanie sprostać nowym wymaganiom.

Możesz zaimportować zmiany w zapotrzebowaniach do Opcenter AP i utworzyć nowy plan „co by było, gdyby” (what-if). Opcenter AP pokaże Ci, czy masz jakiekolwiek problemy ze zdolnościami produkcyjnymi. W przypadku problemów można pracować interaktywnie, aby utworzyć akceptowalny MPS.