Przejdź do treści

Plan produkcji Excel

Plan produkcji Excel

Plan produkcji to kluczowy element w efektywnym zarządzaniu procesem produkcyjnym. Aby ułatwić planowanie produkcji, można wykorzystać program Excel, który pozwala na stworzenie spersonalizowanego arkusza kalkulacyjnego. Poniżej przedstawiamy kroki, jak stworzyć plan produkcji w programie Excel:

Jak stworzyć plan produkcji w Excelu?

  1. Utwórz nowy arkusz kalkulacyjny w programie Excel.
  2. W pierwszej kolumnie wpisz kolejno daty lub numery kolejnych dni. Dla uproszczenia planowania, można planować produkcję tygodniowo lub miesięcznie.
  3. W pierwszym wierszu arkusza wpisz kolejno nazwy produktów lub kod produktów, które będą produkowane w danym okresie.
  4. W pozostałych komórkach arkusza wpisz ilość produktów, które mają zostać wyprodukowane w danym dniu lub okresie.
  5. W kolejnej kolumnie arkusza wpisz ilość materiałów, które są potrzebne do produkcji każdego z produktów. Można też podać nazwy materiałów i kod produktów, dla których są one wymagane.
  6. W kolejnych kolumnach arkusza wpisz kolejno ilość dostępnych materiałów, ilość materiałów potrzebnych do produkcji każdego z produktów oraz ilość zamówionych materiałów. Dzięki temu, będziesz mógł w łatwy sposób śledzić stan zapasów oraz zaplanować zamówienia materiałów na kolejne dni lub tygodnie.
  7. W kolejnych kolumnach arkusza wpisz ilość godzin potrzebnych do produkcji każdego z produktów. W ten sposób będziesz mógł zobaczyć, ile czasu potrzeba na produkcję poszczególnych produktów i na jakie zmiany w planie produkcyjnym należy się przygotować.
  8. W kolejnej kolumnie wpisz koszt jednostkowy każdego z produktów, aby móc wyliczyć koszt całkowity produkcji.
  9. Dla ułatwienia planowania, można również dodać kolumny z informacjami o przewidywanej sprzedaży, kosztach transportu oraz kosztach magazynowania.
  10. Na końcu arkusza można dodać podsumowanie kosztów produkcji, która umożliwi wyliczenie całkowitego kosztu produkcji oraz kosztów jednostkowych dla każdego z produktów.

Gotowe plany produkcji w Excelu

W celu ułatwienia korzystania z planu produkcji w Excelu, można wykorzystać szablony dostępne w internecie lub zlecić wykonanie spersonalizowanego arkusza kalkulacyjnego specjalistom od programowania. Dzięki wykorzystaniu programu Excel można w łatwy sposób monitorować i planować proces produkcji, co pozwoli na minimalizację kosztów oraz efektywne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa.

Alternatywa dla Excela

Ciekawą i bardziej zaawansowaną opcją jest system APS, np. Siemens Opcenter APS. Rozwiązania informatyczne zdecydowanie biją nawet dopracowane ręczne planowanie w arkuszu kalkulacyjnym dzięki możliwości pobierania danych on-line z innych systemów np. ERP o zamówieniach, magazynu o zasobach, SCADA/MES o stanie i ewentualnych awariach. Zapraszamy do zapoznania się z systemem APS, a następnie kontaktu w celu prezentacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *