Przejdź do treści

Koszty energii elektrycznej a planowanie produkcji

Rosnące ceny mediów w tym energii elektrycznej znacząco wpływają na opłacalność produkcji. Udział faktury za prąd w kosztach produkcji znacząco się zwiększa przez co nie może być marginalizowany. W kontekście energii elektrycznej warto rozważyć dwa przypadki. W pierwszym jest to stały koszt kilowatogodziny, a drugi to wszelkiego rodzaju kary umowne związane z przekroczeniami np. mocy umownej, które są doliczane do rachunku za energię. Dysponując informacją o historycznym zużyciu energii dla linii produkcyjnej możemy określić dokładny udział kosztu kWh w wyprodukowanej partii i wykorzystać tę wiedzę w przyszłości. Ponadto możemy rozważyć strategiczne scenariusze w uwzględnieniu o inne parametry. Zastanawiasz się czy uruchomienie pełnej produkcji i zapłata kar umownych za przekroczenie mocy zamówionej jest dla Twojego przedsiębiorstwa korzystna? czy może lepiej rozłożyć plan produkcji równomiernie w ciągu całej dobry? Uwzględnienie czynnika energii w planowaniu produkcji daje o wiele więcej możliwości w podejmowaniu optymalnych decyzji dla biznesu. Zatem czy planiści mogą w łatwy sposób uwzględniać i symulować możliwe scenariusze i wybierać najlepsze w danej chwili? O tym dowiesz się w dalszej części wpisu.

Symulacja planów produkcji

Jednym z wyzwań planistów jest wspomagania i podejmowanie decyzji w uwzględnieniu o zdefiniowane priorytety w przedsiębiorstwie. W oparciu o priorytety planista ma za zadanie tak ułożyć plan i harmonogram produkcji aby zrealizować wyznaczone cele. W tym celu powstały zaawansowane systemy planowania produkcji tzw. Systemy APS, które pozwalają na podstawie informacji o zamówieniach, danych wejściowych z innych systemów i ustalonych scenariuszach produkcji, które uwzględniają zdefiniowane priorytety symulować i porównywać wygenerowane plany. Planista czarno na białym może porównać kilka minut kilka scenariuszy, które wcześniej przygotował.

Scenariusze energetyczne z karami umownymi

Obecnie jednym z popularniejszych scenariuszy w systemach planowania produkcji (APS) jest symulacja planu produkcyjnego z uwzględnieniem kar nakładanych przez Zakład Energetyczny. W zależności od rodzaju umowy i taryfy przedsiębiorstwo definiuje maksymalną moc zamówioną. Moc powinna być optymalna czyli nie za niska oraz nie może być dobierana na wyrost ponieważ takie działanie wiąże się z ponoszeniem nadmiernych kosztów. Po przekroczeniu mocy naliczane są kary umowne. Wszelkie przekroczenia mocy są dodatkowo płatne. Generuje to nieprzewidywalne koszty powstałe w trakcie realizacji zamówienia.

Posiadając informacje o chwilowym zużyciu energii przez maszyny i urządzenia biorące udział w procesie produkcji można stworzyć scenariusz dla systemu APS, który stworzy plan produkcji w którym dane zamówienie zostanie wyprodukowane z jak najmniejszą ilością przekroczeń mocy umownej. Tego rodzaju podejściu daje co najmniej dwie korzyści.

Korzyści z wdrożenia scenariuszy energetycznych w APS

  • możliwość optymalnego doboru mocy zamówionej
  • minimalizacja nieprzewidywalnych kosztów wynikających z kar umownych

Oprogramowanie do planowania produkcji

Z wyzwaniem opisanym powyżej poradzi sobie oprogramowanie Siemens Opcenter APS, które umożliwia wprowadzenie danych wejściowych takich jak koszt czy zużycie energii elektrycznej i wygenerowanie scenariusza, którego priorytetem planowania będą koszty energii elektrycznej. Dzięki implementacji scenariusza kosztu energii planista będzie mógł wykonać symulację w uwzględnieniu o najniższy koszt energii np. kosztem wydłużonego czasu realizacji bądź wprost przeciwnie – skrócić czas realizacji nie patrząc na koszty energii.

Czytaj więcej o systemach planowania APS

Minimalizacji ilości przezbrojeń przez zastosowanie systemu planowania APS

Zmniejszenie ilości przezbrojeń W dzisiejszych czasach, w produkcji przemysłowej, wydajność jest kluczowa dla sukcesu. Jednym z wyzwań jest minimalizacja ilości przezbrojeń…

1 komentarz do “Koszty energii elektrycznej a planowanie produkcji”

  1. Pingback: Optymalizacja kosztów energii elektrycznej - Opcenter APS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *