Przejdź do treści

Wdrożenie systemu batch tracking u producenta farb

Wstęp do opisu wdrożenia

Na przełomie roku 2021/2022 uczestniczyliśmy we wdrożeniu systemu informatycznego typu batch tracking. Naszym klientem jest duży producent farb u którego równolegle prowadzimy prace związane z rozbudową systemu SCADA oraz automatyki przemysłowej i opomiarowania. Do projektu został powołany zespół specjalistów po stronie Klienta w celu określenia problemów, potrzeb i wymagań. Każda z osób specjalizowała się w innym obszarze co pozwoliło szeroko zdefiniować cel tworzonego systemu. Po naszej stronie było podobnie. Oddelegowaliśmy do zadania automatyków przemysłowych, kierownika projektu oraz zespół informatyków do opracowania systemu informatycznego. Bogaty w kompetencje zespół pozwolił łatwo połączyć strefę OT (sterowniki, pomiary, maszyny i urządzania) z IT/SCADA (aplikacja WWW, panele HMI).

System Batch Trackingu u producenta farb

Co to jest batch tracking?

Batch tracking czyli system identyfikowania wyrobów tzw. batch traceability, umożliwia zgrupowanie zbioru wyrobów magazynowych, które mają podobne właściwości w partii. Batch tracking zapewnia lepszą kontrolę i umożliwia śledzenie daty ważności produktów czy wadliwych wyrobów z powiązaniem do określonej partii z której pochodziły. Innymi słowy, system optymalizuje  sposób zarządzania zapasami w całym łańcuchu dystrybucji, ponieważ pomaga śledzić proces produkcji. Od wejścia na linię, aż do klienta końcowego.

Wdrożenie systemu batch trackingu jest niezbędne jeżeli zależy Ci nie tylko na wydajności, ale także na kontroli jakości. Batch tracking pomaga firmom zachować większą kontrolę nad zapasami poprzez śledzenie wyrobu danej partii. Partie produkcyjne obejmują określoną liczbę pozycji otrzymanych w określonym dniu, po określonym koszcie. Mogą występować różnice w każdej partii produktów, nawet jeśli są to produkty tego samego typu takie jak: data ważności, lokalizacja zakładu produkcyjnego, cena zakupu i inne.

Batch tracking jest ważny także w obszarze biznesowym Twojego przedsiębiorstwa. Wiedza  na temat partii umożliwia pozyskanie informacji na temat  marży, zysków i przychodów.

Dlaczego wdrożyliśmy system batch tracking u producenta farb?

Dotychczas fabryka nie posiadała cyfrowego rejestru związanego z produkcją danej partii wyrobu.  Osoby zarządzające produkcją nie posiadały uporządkowanych informacji o przebiegu produkcji danego zamówienia. Menadżerowie nie posiadali narzędzi do efektywnego harmonogramowania produkcji oraz nie posiadali szczegółowej wiedzy na temat produkcji w czasie rzeczywistym. Pojawiały się opóźnienia dotyczące rozliczania podstawowych surowców do produkcji (BOM). Dotychczasowy stan zapoczątkował pomysł wdrożenia systemu śledzącego „batch tracking”.

Przebieg wdrożenia

Wdrożenie systemu batch trakcing podzieliliśmy na dwa etapy. W pierwszej części założeniem było wytworzenie systemu pół-automatycznego. To oznacza, że wiedzę na temat stanu danego zlecenie produkcyjnego opisują operatorzy i prowadzą zdigitalizowany rejestr na temat produkowanej partii.

Drugo etap polegał na połączenie infrastruktury OT. Innymi słowy wiedza na temat produkcji pobierana jest ze sterowników, czujników i działających systemów. Prowadzi to do wykluczenia udziału operatora lub znacznego ograniczenia jego potrzeby wprowadzania dodatkowych informacji.

Użyte technologie i architektura rozwiązania informatycznego

Aplikacja WWW

Interfejs użytkownika (frotn-end) został stworzony jako strona internetowa w oparciu o framework AngularJS. Zdecydowaliśmy, że stack technologiczny będzie bazował na zasobach aplikacji MOLOS.CLOUD, którą rozwijajmy autonomicznie i niezależnie. Główną zaletą jest to, że każdy członek  zespołu programistów zna  technologie i w każdej chwili może dołączyć do projektu aby go rozwijać lub naprawiać potencjalne błędy. Dzięki takiemu podejściu nasz klient otrzymuję aplikację o niskiej awaryjności o szybkim czasie reakcji w usuwaniu bugów.

Backend

Niezbędne oprogramowanie i komponenty systemu zainstalowaliśmy na lokalny serwerze dostępnym u Klienta z użyciem Dockera, na udostępnionej maszynie wirtualnej. Pod maską jako źródło danych wykorzystaliśmy sprawdzoną i relacyjną bazę danych PostgreSQL, która istnieje już ponad 20 lat. Jej zaleta jest duża wydajność, możliwość skalowania oraz brak komercyjnej licencji (opłat) ponieważ jest to projekt Open Source. Backend do obsługi systemu i serwowania danych napisany jest w technologii .Net, w języku C#.

Korzyści na produkcji z systemu śledzenia

System śledzenia partii jest zintegrowany z systemem ERP działającym u klienta dzięki czemu jest jego cyfrowym „przedłużeniem”, kolejnym ogniwem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *